Lavangen kirke

I 1891 fikk Lavangen egen kirke. Lavangen kirke er en langkirke med tradisjonell innredning. Altertavlen fra 1903 viser "Jesu dåp", kopi etter A Tidemans maleri. Orgelet er bygget i 1892 av Aug. Nilsen fra Melhus kirke. Det ble solgt til Lavangen kirke i 1946. Kirkeklokken er fra 1891, og omstøpt i 1946. Prekestolen og klokkerpulten ble dekorert av Karl-Erik Harr i 2005. Kirken er i følge lov underlagt Riksantikvaren og betraktet som vernet bygning. 

Lavangen kirke 1891-1991

Årsmøte 05 mars 2023

Lavangen menighet avholdt årsmøte i kirka søndag 5.mars. Årsmelding ble lagt frem for menigheten

Årsmelding 

Menighetsråd

Menighetsrådet   2023-2027

Medlemmer:
Leder: Svein Arvid Fagerli
Nestleder: Inga Kristina Jonsson Eira
John Kenneth Overgård 
Bjørg Eirin Sveinsen 
Margrethe Cathrine Solvoll
Inger Andreassen

Varamedlemmer:
Dagfinn Antonsen 
Iris Monika Gjertsen 
Lill Kristin Nilsen 
Ståle Gabrielsen

Diakoniutvalg

Diakoniutvalg  2019-2023

Nina Helen Overgård
Lill Kristin Nilsen
Kamilla Skoglund

Kirkegårdsutvalg

Kirkegårdsutvalg 2019-2023

Alex Norbakken
Eva Christensen
Ard-Erik Hermansen
Svein Fagerli
Kirkeverge Tonje Østvik

Trosopplæringsutvalg

Trosopplæringsutvalg 2019-2023

Bjørg Eirin Sveinsen
Bjørnar Lundberg
Menighetsarbeider Nina Helen Overgård