Mål og retningslinjer for feiring av nasjonaldagen:

17. mai retningslinjer Formannskapets vedtak av 24.04.12 sak 49/12

Mål og retningslinjer for feiring av nasjonaldagen vedtatt av Kulturutvalget 23.11.10 sak 44/10.