- må dere oppfylle vilkår i ekteskapsloven:

Alle som skal gifte seg må oppfylle vilkårene i ekteskapsloven. Det er folkeregistermyndigheten som prøver at ekteskapsvilkårene er oppfylt og utsteder prøvingsattest.

Ekteskapsloven

Prøvingsattesten bestiller dere hos Folkeregisteret ved deres lokale skattekontor. Vi anbefaler at dere er tidlig ute, men ikke tidligere enn 4 måneder før giftemålet. Vi gjør oppmerksom på at prøvingsattesten gjelder for 4 måneder og må være gyldig på vielsesdato. Forventet behandlingstid for tildeling av prøvingsattest er minimum to til tre uker.

 Papirer som skal fylles ut hos skatteetaten (prøvingsattest)

Original prøvingsattest sendes til Lavangen kommune

-må dere fylle ut en egenerklæring og forlovererklæring:

Før dere gifter dere må det fylle ut en egenerklæring og forlovererklæring som skal sendes til folkeregisteret ved ditt lokale skattekontor. Skatteetaten skriver ut en prøvingsattest som viser at dere fyller vilkårene for å inngå ekteskap. Attesten er gyldig i 4 måneder fra utstedelse.

https://www.skatteetaten.no

Original prøvingsattest må sendes til Lavangen kommune når dere har mottatt attesten og senest 14 dager før ønsket vielsesdato.

Når dette er utført kan det bestilles tid for vielse hos ordfører

Er du i tvil om fremgangsmåte - ta kontakt med kommunen

Tid, sted og pris for vielser

Kantina på Lavangen skole brukes som seremonirom til vigsler.
Vigsler tilbys på alle virkedager innenfor ordinær arbeidstid dersom disse ikke faller på helligdager.
Merkostnader som følge av vigsler utenfor ordinær arbeidstid og seremonirom, dekkes av brudeparet

Vitner (forlovere) og gyldig legitimasjon

Begge brudefolkene og to myndige vitner må være tilstede under vielsen.

Alle må vise gyldig legitimasjon dersom de er ukjent for vieren

 

Slik foregår seremonien

Brudefolket, forlovere og evt. gjester må møte opp i god tid før avtalt tid for vielsen. (Før vielse finner sted, må brudefolket vise frem gyldig legitimasjon.)

 Det skal være to vitner tilstede under seremonien. Dette er vanligvis forloverne, men kan også være to andre myndige personer.

Ved innslag av tekst og/eller musikk må det avtales på forhånd. Etter at vigsler har erklært brudefolket som rette ektefolk underskrives vigselsboken av brudeparet, vitnene og vigsleren.

Brudeparet mottar en midlertidig vigselsattest.

Original vigselsattest blir tilsendt i posten fra Folkeregisteret.

 Det er lov å ta bilder under seremonien.

Kommunalt vedtak:

Formannskapets vedtak av 19.12.17, og kommunestyrets vedtak av 28.02.19, sak 7/19:
1.    Lavangen kommune tilbyr vigsler til borgere som fyller vilkårene i ekteskapsloven. Tilbudet gis til norske borgere og borgere bosatt i utlandet.
2.    Vigselsmyndighet er fra 01.01.2018 gitt ordfører og varaordfører. Jmf. Lov om ekteskap §12. Formannskapet gir rådmann Erling Hanssen vigselsmyndighet.
3.    Kantina på Lavangen skole brukes som seremonirom til vigsler.
4.    Vigsler tilbys på alle virkedager innenfor ordinær arbeidstid dersom disse ikke faller på helligdager.
5.    Vigselsprosedyre brukes som veileder for gjennomføring av vigsler.
6.    Vigsler i hht pkt. 2 og 3 er gratis. Merkostnader som følge av vigsler utenfor ordinær arbeidstid og seremonirom, dekkes av brudeparet.
7.    Vedtaket er fattet i medhold av kommunelovens §13.