Ungdomsbasen er åpen i skoleåret:
Hver mandag kl. 18.00-22.00
Hver torsdag kl. 18.00-22.00

Lavangen bibliotek

Åpen kulturskole