Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Velg språk: Bokmål Samisk

Gravplass

Generelt om tjenesten

Tema

- Tekniske tjenester
- Øvrige tjenester

Beskrivelse

Alle som har bopel i kommunen, har rett til fri gravplass i kommunen. Kirkelig fellesråd (eller kommunen)  kan gi tillatelse til at også personer uten bopel i kommunen kan få gravplass.

Fri gravplass varer i 20 år. Dette kalles fredningstiden. Hvis de etterlatte ønsker, kan gravplassen leies (festes) videre for nye 20 år av gangen.  

Statsforvalteren kan gi tillatelse til askespredning eller et privat gravsted som et alternativ til gravlegging på offentlig gravplass. 

Pris for tjenesten

Gebyr og avgifter 2024

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa

Lover og forskrifter

Rett til gravplass er en lovpålagt oppgave for kommunen. Se spesielt gravplassloven § 6 og § 8. 

Lover

Gravplassloven

Forskrifter

Gravferdsforskriften

___

Skjema

Saksbehandling

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Lavangen kirke, kirkeverge
Telefon:922 39 786
Postadresse:Nesveien 7 9357 Tennevoll
Besøksadresse:Nesveien 7 9357 Tennevoll

Kontaktpersoner

Navn:Tonje Østvik
Tittel:kirkeverge
Telefon:922 39 786
Epost:post.lavangen@kirken.no

Andre opplysninger

Språk Norsk - Norwegian