Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Velg språk: Bokmål Samisk

Gravplass

Generelt om tjenesten

Tema

- Tekniske tjenester
- Øvrige tjenester

Beskrivelse

Alle som har bopel i kommunen, har rett til fri gravplass i kommunen. Kirkelig fellesråd kan gi tillatelse til at også personer uten bopel i kommunen kan få gravplass.

Etter at fredningstiden er omme, skal den som er ansvarlig for graven, gis anledning til å feste graven. Kistegraver kan festes sammen til ett gravsted. I så fall er den graven som tas i bruk først, fri grav i fredningsperioden. En anonym grav har ingen som er ansvarlig, og gravens plassering er bare kjent for kirkegårdsmyndighetene. Statsforvalteren kan gi tillatelse til askespredning som et alternativ til gravlegging på offentlig gravplass. Hvis gravstedet vil ha en spesielt offentlig interesse, kan Statsforvalteren gi tillatelse til privat gravplass for nedsettelse av askeurne. 

Kriterier/vilkår

Fredningsperioden for en grav er minimum 20 år. En fri grav kan ikke belegges med festeavgift i fredningsperioden. Etter at fredningsperioden er utløpt, kan en fri grav benyttes til ny gravlegging og festes. Festetiden skal ikke være lenger enn 20 år. Festet kan imidlertid fornyes.

Pris for tjenesten

Gebyr og avgifter 2021

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Partnere

Kirkelig fellesråd forvalter kommunens gravplasser, men det er kommunen som bevilger pengene til driften.

aaa

Lover og forskrifter

Lover

Gravferdsloven

Forskrifter

Gravferdsforskriften

___

Skjema

Saksbehandling

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Lavangen kirke, kirkeverge
Telefon:922 39 786
Postadresse:Nesveien 7 9357 Tennevoll
Besøksadresse:Nesveien 7 9357 Tennevoll

Ansvarlig enhet

Avdeling:Lavangen kirke, kirkeverge
Telefon:922 39 786
Postadresse:Nesveien 7 9357 Tennevoll
Besøksadresse:Nesveien 7 9357 Tennevoll
Åpningstid:Tirsdag og torsdag kl. 09.00-15.00.

Kontaktpersoner

Navn:Tonje Østvik
Tittel:kirkeverge
Telefon:922 39 786
Epost:post.lavangen@kirken.no

Andre opplysninger

Opprettet2011-02-14 10:25
Oppdatert:2016-01-04 09:47
Gyldig fra2011-02-07
Gyldig til2020-02-27
Språk Norsk - Norwegian