Lavangen kirke

I 1891 fikk Lavangen egen kirke. Lavangen kirke er en langkirke med tradisjonell innredning. Altertavlen fra 1903 viser "Jesu dåp", kopi etter A Tidemans maleri. Orgelet er bygget i 1892 av Aug.Nilsen fra Melhus kirke. Det ble solgt til Lavangen kirke i 1946. Kirkeklokken er fra 1891, og omstøpt i 1946. Prekestolen og klokkerpulten ble dekorert av Karl-Erik Harr i 2005. Kirken er i følge lov underlagt Riksantikvaren og betraktet som vernet bygning. 

Menighetsrådet

Menighetsrådet   2015-2019:

Medlemmer:
Alex Norbakken
Solbritt Eklo
Håkon Nygård
Arne Olav Lundberg
Lill Kristin Nilsen
Rigmor Thomassen-Sjøgren

Varamedlemmer:
Bjørg Iren Mikalsen Røkenes
Lill Karin Fløtten
Arnhild Teigland
John Kenneth Overgård
Ole Arne Sveinsen

Diakoniutvalget

Diakoniutvalget  2015-2019:
Lill Karin Fløtten
Mathilde Norbakken
Nina Overgård
Arnhild Teigland