Frivilligsentralen er en møteplass og et bindeledd mellom enkeltmennesker og lag/foreninger. 

Frivilligsentralen har en rekke aktiviteter og tilbud gjennom hele året og i tillegg er det plass til flere.

Har du en idé, lyst til å delta eller være med på å skape noe i fellesskap? vil du leie lokalet? eller har du andre henvendelser?

 Ta kontakt!