Gårdskart Logg inn med BankID eller annen løsning. Kart viser arealressurser og arealtall for den enkelte landbrukseiendom

Kartverket

Se eiendom Eiendomsinformasjon for hele Norge

Fiskeridirektoratets kartløsning Informasjon om akvakultur, fiskeriaktivitet, fiskebestander, fiskeridata, sjøkart, farleder, fyr, merker, havner, avløpsanlegg, verneområder med mer.

Skrednett Ulike skredfarekart og oversikt over skredrelatert informasjon

Kilden Kartjeneste med informasjon om areal, landskap, jordsmonn og reindrift