Har du behov for å skaffe ny bolig eller trenger du hjelp til å beholde boligen din?
Vi hjelper deg med å finne den rette låne- eller støtteordning ut fra din situasjon

Bostøtte

 

Bostøtte er økonomisk tilskudd for personer med lav inntekt og høye boutgifter. Du må være fylt 18 år og være folkeregistrert på adressen.

 

Les mer her

Kontaktperson: 

Evy Hansen
Besøksadresse: Servicebygget
Telefon: 467 44 732
E-post:evy.hansen@lavangen.kommune.no

Startlån

Startlån og tilskudd fra kommunen kan hjelpe deg som har hatt langvarige problemer med å få lån i vanlig bank til å kjøpe eller tilpasse egen bolig.

Les mer her

Kontaktperson:

Kommunedirektør Erling Hanssen
Besøksadresse: Servicebygget
Telefon: 481 80 918
E-post:erling.hanssen@lavangen.kommune.no