Medlemmer:

Frantz Frantzen - leder
Tanja Skavholm - nestleder
Johnny Røkenes
Ruben Bjerkmo
Heidi Karlsson

Varamedlemmer:

Svein Sæther
Einar Paulsen
Per-Erling Ellingsen
Bernhardt Halvorsen
Milena Szydelko