Barn og unge kan ringe gratis til alarmtelefonen hvis de utsettes for vold eller overgrep. Også voksne som har mistanke om slike forhold kan ringe.