Om barnehagen

Lauvmakken barnehage er en kommunal norsk/samisk barnehage som ligger sentralt plassert på Tennevoll, med skog og fjære i umiddelbar nærhet. Barnehagen har plass til 62 barn fordelt på 3 avdelinger – en samisk og to norske. Barnehagen flyttet inn i nybygde lokaler i 2013.  Vi har stort uteområde med grillhytte og lavvo som gir fine muligheter for ulike uteaktiviteter.

Mål og visjon:

Mål: I Lauvmakken skal barna oppleve trygghet og trivsel sammen med andre barn og voksne. Alle skal føle gruppetilhørighet, bli sett i det daglige og få muligheten til å utvikle vennskap og nære relasjoner til ett eller flere barn.

Visjon:    -et trygt sted å være, et godt sted å lære-

  • I vår visjon legger vi at barn og voksne som av ulike grunner oppholder seg i barnehagen vår, skal oppleve at de blir tatt godt imot, sett og hørt. Lauvmakken barnehage skal være et trygt og godt sted å komme til for både store og små.
  • I barnehagen skal det være tid og rom til allsidig lek. Leken skal ha en fremtredende plass da barna lærer gjennom lek.
  • Barna skal oppleve aksept og være stolt i forhold til sin egen identitet, og bli trygg på å utvikle sin språklige, kulturelle tilhørighet og sosiale kompetanse i et inkluderende fellesskap.
  • Barna skal få kjennskap og erfaringer med alle fagområdene

Full barnehagedekning

Lavangen har full barnehagedekning. Hovedopptaket er 1. mars. Barnet tas opp den måneden det fyller ett år. Det oppfordres å søke til hovedopptaket hvis en planlegger oppstart i løpet av påfølgende barnehageår. Det betyr at selv om en ikke planlegger at barnet skal starte før i januar i barnehageåret, så søker en allikevel til hovedopptaket. På den måten kan barnehageåret planlegges på en god måte, til beste for barnet.

Åpningstid:

Åpningstid: 07:15 - 16:15.

Barnehagen er stengt  på julaften og nyttårsaften, samt onsdag før skjærtorsdag.. Ellers holder barnehagen åpen etter behov mellom jul og nyttår og i påskeuken.

Årsplan for barnehageåret 2022/23

Les mer barnehagefakta hos Utdanningsdirektoratet.

Vedtekter for barnehagen