Formannskapets vedtak av 19.12.17, og kommunestyrets vedtak av 28.02.19, sak 7/19:
1.    Lavangen kommune tilbyr vigsler til borgere som fyller vilkårene i ekteskapsloven. Tilbudet gis til norske borgere og borgere bosatt i utlandet.
2.    Vigselsmyndighet er fra 01.01.2018 gitt ordfører og varaordfører. Jmf. Lov om ekteskap §12. Formannskapet gir rådmann Erling Hanssen vigselsmyndighet.
3.    Kantina på Lavangen skole brukes som seremonirom til vigsler.
4.    Vigsler tilbys på alle virkedager innenfor ordinær arbeidstid dersom disse ikke faller på helligdager.
5.    Vigselsprosedyre brukes som veileder for gjennomføring av vigsler.
6.    Vigsler i hht pkt. 2 og 3 er gratis. Merkostnader som følge av vigsler utenfor ordinær arbeidstid og seremonirom, dekkes av brudeparet.
7.    Vedtaket er fattet i medhold av kommunelovens §13.

 

Før dere gifter dere, må Skatteetaten.no sjekke om dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap, såkalt prøving av ekteskapsvilkår. Fra juni 2018 kan du søke om prøving av ekteskap digitalt. Det betyr at dere logger dere inn på skatteetaten.no og oppgir en del opplysninger. Behandlingstiden kan være inntil tre uker dersom det er behov for manuell oppfølging, så vær ute i god tid.

Vil du gifte deg i utlandet?

I den første versjonen av løsningen, håndterer vi kun prøving av ekteskap etter norsk rett. Det betyr følgende for de av dere som planlegger bryllup i utlandet:

1: Ønsker dere å gifte dere på norsk ambassade eller sjømannskirke i utlandet? Da gifter dere dere fremdeles etter norsk rett, og kan benytte vår digitale løsning for prøving av ekteskap. Dere går frem på samme måte som når dere gifter dere i Norge. Oppfyller dere kravene for å inngå ekteskap, mottar dere også her en prøvingsattest digitalt. Denne må dere videresende, eller skrive ut og ta med dere, sammen med passet, til ambassaden eller sjømannskirken dere skal gifte dere i.

2: Ønsker å gifte dere etter utenlandsk rett? Hvis dere planlegger å gifte dere etter utenlandsk rett i 2018, og ønsker å prøve ekteskapsvilkårene dine i sommer, så kan dere dessverre ikke bruke vår nye innloggingstjeneste, men må søke på ordinær måte på papir. Vi venter at også denne tjenestene vil bli tilgjengelig digitalt i løpet av høsten 2018.