17. mai komite - formannskapets vedtak av 05.06.23

Arrangement i Lauvhallen
Ustyr til pynting i Lauvhallen, og div. utstyr til leker for barna er lagret på biblioteket.
Flaggene til flaggborg er også lagret på biblioteket.