Doarjjaortnegat

Suohkanis lea stipeandaortnet ohppiide geat lohket sámegiela joatkkaskuvlla dásis:

Sámi álbmotbeaivi

Covid-19, nationála njoammuneastadeami njuolggadusaid ja njoammuneastadeami rávvagiid geažil eai šaddán makkárge oktasaš ávvudeamit Loabáthállas. Dan saddjái ávvudeimmet beaivvi digitála hámis.

Suohkan ovttasbarggai Eaktodáhtolašguovddážiin ja Kulturskuvllain ráhkadit filmma mii almmuhuvvoi Sámi álbmotbeaivvi, lávvordaga guovvamánu 6.beaivvi diibmu 12:00. 
Filmmas beasaimet eará eret oaidnit movt Loabáksiiddas, mánáidgárddis ja skuvllas ávvudedje Sámi álbmotbeaivvi.

Dása leat vurken filmma:
 https://youtu.be/0hXJldRNlC4

 

Sámepolitihkalaš lávdegoddi

Suohkanis lea sierra sámi politihkalaš lávdegoddi:
Sámepolitihkalaš lávdegoddi.

Lávdegottis leat 5 miellahttot. Iris Gjertsen, Bargiidbellodagas, lea jođiheaddji 

Čoahkkinkaleandar, áššebáhpiriid ja protokollaid gávnnat dás.

Váldde oktavuođa okta dáin  politihkalaš ovddasteddjiin jus dus makkárge áššiid maid háliidat loktet ja mat gusket suohkana sámi servodahkii, lehkos de áššit sámegiela, kultuvra, servodaga dahje ealáhusa birra, dahje juoidá eará.

Lágat, láhkaásahusat ja konvenšuvnnat

Sámi gielat leat dat gielat Norggas main leat nannosramos čanastumit lágain ja dain leat sierra suodjalusat láhkaortnegiin, sihke sisriikkalaš lágain ja riikadgaskasaš konvenšuvnnain