Lavangen: 

Lavangsheimen, døgnbemannet 922 08 470
Hjemmetjenesten 07.30 - 22.00 976 67 456
Psykisk helsetjeneste (dagarbeidstid) 911 90 878
Helsestasjon (dagarbeidstid) 922 29 467
Astafjordlegen 77 17 40 00
Lavangen kommunes sentralbord (dagarbeidstid) 

77 17 65 00              
922 11 415

Viltpåkjørsel Meld fra til politiet, så kontakter politiet kommunen 02800

 

Vårt område

Legevakt (etter kontortid )  Bardu 116 117
Krisesentret i Midt Troms 778 45 260
Barnevernvakt - Bardu 400 02 276
Veterinærvakt i Salangen  922 18 999
RASK (Rask psykisk helsehjelp - Bardu) 77 18 52 00
Tannlegevakt  482 89 988

 

Landsdekkende:

 

Brann 110
Politi nødnummer 112
Ambulanse 113
Nasjonal barnevernvakt 116 111
Mental helse - hjelpetelefon 116 123
Politivakt 02800
Kirkens SOS 22 40 00 40
Teksttelefon for døve 55 32 56 97
Rustelefonen 08588
Vold og overgrepslinjen 116 006
Kors på halsen (Røde kors) 80033321
Snakkompsyken.no