Tilsyn som omfatter inspeksjon med fyringsanlegg (ildsted, matesystem, røykrør, røykløp og skorstein), røykvarslere, slokningsmateriell, rømningsveier, oppbevaring av brannfarlig opplag i alle boenheter med fyringsanlegg.

Feiing av alle skorsteiner i helårsboliger etter behov, men minst en gang hvert fjerde år. Feiing omfatter feiing av alle røykkanaler i fyringsanlegg. Behovet fastsettes av feieren på bakgrunn av fyringens art og sotmengde.

For spørsmål eller ytterligere informasjon kan brannsjef Frode Berg-Olsen kontaktes, epost: frode.berg.olsen@bardu.kommune.no  .