Kriseledelsen i Lavangen kommune skal koordinere og lede alle kommunale tiltak når en større uønsket hendelse oppstår. Ved en omfattende ulykke eller katastrofe kan ordfører eller kommunedirektør beslutte at kommunal kriseledelse etableres i kommunen.

Kriseledelsen består i utgangspunktet av personer ansatt i kommunen.

Kriseledelsen i Lavangen kommune
medlem navn telefon varamedlem
ordfører Hege M. Rollmoen 412 38 876 varaordfører Svein Sæther
kommunedirektør Erling Hanssen 481 80 918 ass. rådmann/pers. Ingrid Hammer
teknisk sjef Albert Pedersen 901 68 127 kontorleder Andreas Simonsen
PRO leder Norunn Johansen 911 90 878 avdelingsleder
kommuneoverlege Lars Nesje   kommunelege vikar
oppvekstsjef Eva B. Haakseth   rektor

Ordføreren, kommunedirketør og teknisk sjef kan enkeltvis, eller i samråd med den faste kriseledelsen, beslutte å utvide kriseledelsen
med personer som anses hensiktsmessige for den videre håndteringen av den aktuelle krisen.