Kriseledelsen i Lavangen kommune skal koordinere og lede alle kommunale tiltak når en større uønsket hendelse oppstår. Ved en omfattende ulykke eller katastrofe kan ordfører eller kommunedirektør beslutte at kommunal kriseledelse etableres i kommunen.

Kriseledelsen består i utgangspunktet av personer ansatt i kommunen.

Kriseledelsen i Lavangen kommune
  Medlem    varamedlem
 

ordfører

Hege M. Rollmoen

hege.rollmoen@lavangen.kommune.no 

412 38 876

  varaordfører Svein Sæther
 

kommunedirektør

Erling Hanssen

erling.hanssen@lavangen.kommune.no

481 80 918

  ass. rådmann/pers. Ingrid Hammer
 

teknisk sjef

Albert Pedersen

albert.pedersen@lavangen.kommune.no

901 68 127 

  kontorleder Andreas Simonsen
 

PRO-leder

Norunn Johansen

norunn.johansen@lavangen.kommune.no

911 90 878

  avdelingsleder
 

Kommuneoverlege

Lars Nesje

lars.nesje@salangen.kommune.no

  kommunelege vikar
 

Oppvekstkoordinator

Elisabeth Tobiassen

elisabeth.tobiassen@lavangen.kommune.no

  rektor

Ordføreren, kommunedirketør og teknisk sjef kan enkeltvis, eller i samråd med den faste kriseledelsen, beslutte å utvide kriseledelsen
med personer som anses hensiktsmessige for den videre håndteringen av den aktuelle krisen.