Politi

Kommunen er knyttet til Midt-Troms lensmannskontor som er lokalisert i Bardu. Avstand fra Bardu til Tennevoll er 44 km.  

Brann 

Lavangen kommune er en del av Bardu Brann og redning. Det kan hentes ressurser fra Salangen og Bardu om behov. Lavangen har deltidsbrannvesen med en styrke på 18 menn inkludert en leder. Flertallet av brannkonstablene har godkjent opplæring. Vi har en moderne brannbil med frigjørnigsutstyr, i tillegg en eldre bil med portalbel pumpe. Det er bygd ut brannkummer i tilknytning til vannledning. 

Ambulanse

Ambulanseberedskapen er plassert i Salangen. Avstanden fra ambulansestasjonen til Tennevoll er 19 km. Det er to ambulanser på dagtid, og en på kveldstid. Kommunen har ikke eget hjelpekorps, men sivilforsvaret i Salangen kan bistå ved behov.