NAV Salangen-Lavangen-Dyrøy er lokalisert på Sjøvegan, og yter arbeids- og velferdstjenester til innbyggerne i Salangen, Lavangen og Dyrøy kommune.

NAV-kontoret er utformet slik at du kan løse mange oppgaver selv. Vi har PCer du kan benytte, og på våre sider: Nav.no finner du mye informasjon og har mulighet for å:

•                    Søke om økonomisk sosialhjelp.

•                   Meld deg som arbeidssøker

•                    Logge deg på «Ditt NAV»

Åpningstider og tilgjengelighet:

Vi har fortsatt noe redusert åpningstid for drop-in henvendelser pga Covid-19:

Publikumsmottaket er åpent for drop-in henvendelser torsdager klokken 1200-1400.

Vi er tilgjengelig for timeavtaler alle hverdager klokken 0800-1500. Disse gjennomføres som regel ved fysisk oppmøte, men kan ved behov eller etter ønske også gjennomføres på video. Bestill time på nett

Vi er tilgjengelig for digitale henvendelser og henvendelser på telefon alle hverdager klokken 0800-1500. Du kan nå oss på vår lokale vakttelefon, tlf.nr: 412 87 811.

Dersom du har behov for å levere post til oss, kan postkassen utenfor inngangsdøren benyttes.

Sosialhjelp

NAV-kontoret gir råd, veiledning og økonomisk sosialhjelp. Dersom du har levd på sosialhjelp over lang tid eller står i fare for å komme i en slik situasjon, kan du få hjelp.

Send din søknad om økonomisk sosialhjelp eletronisk, på: nav.no/sosialhjelp

Økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning

Har du gjeld og får vanskeligheter med å betale den, eller har problemer med å disponere pengene slik at de strekker til, er det viktig å søke hjelp i tide. Hensikten med økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning er å hjelpe deg slik at du blir i stand til å styre økonomien din selv. Mer informasjon finner du på nav.no.

Du kan også ringe 800 45 353 - økonomirådstelefonen 

Gjeldsrådgiver treffes hver tirsdag, onsdag og torsdag, etter avtale.

NAV som samfunnsaktør

NAV skal være en samarbeidspartner og pådriver for å inkludere flere i arbeid og aktivitet. Arbeidsgivere, leger, partene i arbeidslivet, brukerorganisasjoner og andre aktører har betydelig kompetanse som er viktig for NAV. På samme måte er våre metoder, verktøy og kunnskap viktig for dem. 

God kontakt med arbeidsgiverne er nødvendig dersom vi skal lykkes i å få flere i arbeid og færre på stønad. Vi har et bredt spekter av virkemidler og tiltak for å beholde personer i arbeid eller for å gi innpass i arbeidslivet. Arbeidsgivere med rekrutteringsbehov kan registrere ledige stillinger på arbeidsplassen.no eller melde det til oss. Vår markedsrådgiver kan kontaktes på tlf 980 37 327.