Frivilligsentralen er en møteplass og et bindeledd mellom enkeltmennesker og lag/foreninger. 
Frivilligsentralen har en rekke aktiviteter og tilbud gjennom hele året og i tillegg er det plass til flere. Har du en idé, lyst til å delta eller være med på å skape noe i fellesskap? Ta kontakt.