Har du betalt årsabonnement finner vi en ordning, og vi tar kontakt med deg direkte.

Adrenalin brukes stadig av tidligere kunder som ikke har fornyet sitt abonnement, og ikke har levert nøkkelen som avtalt. Nye kunder får ikke nøkkel, og det blir stor misnøye.

Vår drift - som frivillig lag - er helt avhengig av at våre kunder overholder den skriftlige avtalen som er inngått.

- Vår kapasitet og tålmodighet er utfordret-.

Erstatningskrav (kr 1000,-) sendes deg som ikke har levert nøkkelen - tross flere påminnelser - eller betalt og fornyet ditt abonnement. Erstatningskrav for nøkkel sendes av huseier Lavangen kommune.

Mvh styret i bedriftsidrettslaget Adrenalin