Kulturpris - statutter

Kommunestyret  har i møte 03.11.2022  sak 072/22 fattet følgende vedtak:

  1.  Kommunens kulturpris kan gis til personer eller lag/foreninger/organisasjoner som gjør eller har gjort en betydelig innsats for kulturlivet i kommunen. 
     Aktuelle kandidater kan også være de som har representert kommunene utad på en verdig måte.
  2.  Publikum inviteres til å foreslå kandidat. Forslag skal være skriftlig og begrunnet. Formannskapet gjør vedtak.
  3.  Prisen består av pengegave, gave og diplom, og deles ut på høvelig arrangement.
  4.  Hvem som får årets kulturpris blir offentlig når prisen deles ut.  

Kulturpris - tidligere vinnere

Kulturprisen ble for første gang utdelt i 1990. (Dette var 2. året Lavangvekka ble arrangert). Oversikt over alle som pr. i dag har fått kulturprisen i Lavangen:

1990 UL Fram

1991 Oddny Røkenes

1992 Lavangsminne

1993 Lavangen skole- og amatørkorps

1994 Jarle Nygård

1995 Karin og Torfinn Lind

1996 Sangkortet Harmoni

1997 Eirin Haagensen

1998 Lavangen IF

1999 LHL v/ oddlaug Berg

2000 Harold Jenssen

2001 Einar Eriksen

2002 ingen utdeling

2003 Tennevoll sanitetsforening og Kjeiprød sanitetsforening

2004 Mary og Børge Nilssen

2005 Inger Andreassen

2006 Jentoft Teigland

2007 Åse og Elling Ellingsen

2008 Ard-Eirik Hermannsen Blogginnlegg fra utdeling

2009 Lavangen Fjellvandrerlag

2010 UL Rett Leid

2011 Gisle Årberg Artikkel fra Salangen-Nyheter

2012 Svein Ola og Kåre Nygård Artikkel fra Salangen-Nyheter

2013 Viggo Antonsen Artikkel fra Folkebladet 2013

2014 Jan Johnsen Artikkel fra Fremover

2015 Jan Ivar Strømseth

2016 Oddveig Johansen Artikkel fra Salangen-Nyheter

2017 Oddrun I Kristiansen Artikkel fra Fremover 2017

2018 Lise Berg Vimme

2019 Geir-Ove Mortensen

2020 Anne Strømmesen

2021 Inger Lise Rabbum

2022 Ann Torill Berg

2023 Hans-Erik Børve

Ungdomspris - statutter

Kommunestyret  har i møte 03.11.2022  sak 072/22 fattet følgende vedtak:

1.    Kommunens ungdomspris kan gis til ungdom eller en gruppe/lag mellom 13-23 år som gjennom sitt engasjement gjør eller har gjort en spesiell innsats for Lavangen.
2.    Publikum inviteres til å foreslå kandidat. Forslag skal være skriftlige og begrunnet. Formannskapet gjør vedtak. 
3.    Prisen består av pengegave og diplom, og deles ut på høvelig arrangement.
4.    Hvem som får årets ungdomspris blir offentlig når prisen deles ut.

Ungdomspris - tidligere vinnere

Ungdomsprisen ble første gang utdelt i 2010, oversikt over alle som pr. i dag har fått ungdomsprisen i Lavangen:

2010 Marcus Nygård

2011 Lavangen Paintballklubb Artikkel fra Salangen-Nyheter

2012 Lasse Nyborg Olsen

2013 Jonas A. M. Rasmussen Artikkel fra Fremover

2014 Håkon Nygård

2015 Irene M Antonsen Artikkel fra Fremover

2016 Musikanter i Lavangen skolemusikk under 23 år

2017 Lavangen kristelige skolelag

2018 Karl-Kristian Berg

2019 Leif-Ove J. Halonen

2020 Varankana (JJ) Sørensen

2021 Asmaa Ibrahim Abdallah Jaly

2022 Ronelia Larsen

2023 Lavangen ungdomsråd