Lavangsvekka er vår egen årlige kulturuke som arrangeres i slutten av juni. Lavangsvekka ble for første gang arrangert i 1989. Lag, foreninger og frivillige tar alene - eller i samarbeid - ansvar for ulike arrangement. 

I 2019 var det 30 år siden den første Lavangsvekka ble arrangert.
Hovedkomitéen er satt sammen av folk fra lag/foreninger, levekårsutvalget, frivilligsentralen, ungdomsrådet og kommunalt ansatt. Lavangen kommune er sekretær for hovedkomiteen.

2024:
Lavangsvekka arrangeres i uke 25
Les programmet HER
 

 

Lavangsvekka logo.jpg