Folkehelseinstituttet åpner opp for at personer 75 år og eldre som har fått 3 doser, og ikke har gjennomgått koronasykdom etter dette, kan få en ny oppfriskningsdose hvis de selv ønsker det.
 
Ettersom tilbud om vaksine til personer 75 år og eldre ikke er en generell anbefaling, er det ikke behov for at kommunene aktivt kaller inn til vaksinasjon, og den enkelte må selv ringe helsestasjonen på tlf. 922 29 467 for å bestille time for vaksinering. Fra 18. juli til 5.august 2022 kan du ringe tlf. 959 67 346.
 
Når influensavaksineringa starter i oktober / november er det mulig å få både koronavaksine og influensavaksine samtidig. Dette gjelder for personer over 65 år og andre risikogrupper.
I september vil det komme nærmere informasjon om disse vaksinene og årets pris.
 
Helsesykepleier Anne Gullbakk