Nær 1,5 million mennesker i Norge tilhører grupper med økt risiko for komplikasjoner av influensa. Disse anbefales influensavaksine.

se også: 

Hvem bør vaksineres?

Informasjonsskriv om sesonginfluensavaksine