Dette er et tilbud til personer i alle aldre.

Spesialisthelsetjeneste, fastlege og andre tjenesteytere i kommunehelsetjenesten kan henvise til fysioterapeut.

Fysioterapitjenesten tilbyr behandling, trening og veiledning og utfører sine tjenester i egne lokaler, eller hjemme, på institusjon, skole eller barnehage.