Vi gjennomfører all saksbehandling i byggesaker etter plan- og bygningsloven.

Det skal søkes kommunen om byggetillatelse for alle tiltak som i hht.Plan og byggingsloven er søknadspliktige.

Det blir fattet delegasjonsvedtak. Ved klage blir saken behandlet politisk. Endelig klagevedtak blir fattet av fylkesmannen.

En del arbeider krever ikke byggesaksbehandling. Se menypunk øverst på siden.

 

Blanketter for søknadsbehandling kan du også få ved henvendelse til kommunens servicekontor.