Dersom du skal selge alkohol eller servere alkohol i næring må du søke kommunen om det. Også dersom du skal selge alkohol for en enkelt anledning.

Skjenke- og salgsbevilling for bedrifter

Send søknad til kommunen, søknaden må bla. inneholde:

 • Navn på styrer med nødvendig attest
 • Stedfortreder
 • Skjenkestedet
 • Type virksomhet
 • Skjenkeareal med tegninger
 • Hvordan alkoholprosent  
 • Skjenketid

 

Bevilligsperioden er hvert fjerde år/valgår. Endringer i bevillinger skjer ofte flere ganger i løpet av bevillingsperioden. Dette kan for eksempel skje ved skifte av styrer og stedfortreder, endringer i driftskonsept eller endringer i eierforhold. Slike endringer skal meldes til kommunen.Vesentlige endringer kan medføre kraver om ny bevilling. Bevillingen faller bort hvis virksomheten overdras til andre. Virksomheten kan likevel fortsette på den tidligere bevillingen i inntil tre måneder. Forutsetningen er at kommunen er underrettet om dette. Det må søkes om ny bevilling så snart som mulig og senest innen 30 dager etter overdragelsen.

Salgsbevilling for enkeltarrangement

Skjenkebevilling kan søkes av personer som ønsker å servere alkoholholdig drikk i forbindelse med sluttet selskap eller ved en bestemt begivenhet.

Du må søke om skjenkebevilling hvis:

 • Du leier lokaler, tar betalt for alkohol eller hvis lokalet kun har serveringsbevilling
 • Du skal servere alkohol i et lukket selskap som for eksempel bryllup, jubileum eller interne arrangementer i firmaer
 • Du skal ha et arrangement som er åpent for publikum, i lokaler uten skjenkebevilling eller utendørs på et avgrenset område

Søknad med navn på ansvarlig og stedfortreder sendes: post@lavangen.kommune.no i god tid før arrangementet.

 

Send søknad til kommunen, søknaden må bla. inneholde:

 • Navn på ansvarlig og stedfortreder
 • Hvilket arrangement
 • Skjenkestedet
 • Skjenkeareal med tegninger
 • Hvordan alkoholprosent  
 • Skjenketid