Lavangen i vekst var et kommunalt treårig samfunnsutviklingsprosjekt (2011 – 2014) tilrettelagt for deltakelse fra næringsliv, frivillige, organisasjoner og kommunen. Oppdragsgiver var Lavangen kommune ved kommunestyret, og prosjektansvarlig var ordfører. Prosjektleder var Gunnar Berglund.

 

Historien bak

Prosjektet arbeidet for en positiv lokal samfunnsutvikling. For næringslivet skulle det etableres en fast møteplass, en arena ett bindeledd for etablerere og eksisterende næringsliv. Et av formålene med prosjektet var å endre folketallet i positiv retning. Troms fylkeskommune ga tilskudd til prosjektet. Ungdom var hovedmålgruppe.

Samarbeidspartnere

 • Troms Fylkeskommune
 • Næringslivet
 • Frivillige lag og organisasjoner
 • Innovasjon Norge

Aktiviteter

 • Annonsering i media
 • Eget nettsted
 • Brosjyremateriell og lignende
 • Profilering av kommunen – plan
 • Møter og møtereferat
 • Bruk av sosiale medier
 • Direkte henvendelser med brev eller mail

Viktigste salgsargument

 • Livskvalitet
 • Bygdemiljø/sosialt miljø
 • Friluftsliv

Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner

LIV – Lavangen i Vekst er presentert med grunnleggende informasjon uten vurdering fra Distriktssenteret. Tiltaket inngår som en del av «Katalog over tilflyttingsarbeid i Distriktene». Katalogen er en del av et større prosjekt «Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner», som Ideas2evidence og Norut gjennomfører på oppdrag for Distriktssenteret.