Koronasertifikat er tilgjengelig på www.helsenorge.no for alle innbyggere med fødselsnummer eller d-nummer.
Man må ha Bank-ID, Bank-ID på mobil eller tilsvarende får å logge seg på www.helsenorge.no. Her vil du finne oppdaterte koronasertifikater, basert på vaksiner du har fått, gjennomgått koronasykdom og koronatester du har tatt hos helsepersonell.

Du kan også skrive ut koronasertifikatene dine hvis du ønsker å ha de i papirversjon, men dette er ikke nødvendig. Vi anbefaler at alle som kan bruke www.helsenorge.no gjør det.  

Personer som ikke selv kan logge inn på Helsenorge kan ta kontakt med Helfo per telefon eller brev, for å få utskrift av koronasertifikat basert på vaksine og/eller gjennomgått sykdom. Du vil få utskrift av koronasertifikatene tilsendt i posten, det er derfor viktig å bestille koronasertifikatene i god tid før du har behov for dem. Beskrivelse av fremgangsmåte for å bestille koronasertifikat fra Helfo finner du her: https://www.helsenorge.no/koronasertifikat/om/#koronasertifikat-for-ikkedigitale-brukere 

Personer som ikke selv kan logge inn på Helsenorge kan få bistand til utskrift av koronasertifikat basert på test hos kommunen.  For kommunene Lavangen, Salangen, Ibestad og Dyrøy vil koronasertifikat basert på testsvar skrives ut ved alle Astafjordlegens legekontor (Salangen, Lavangen, Ibestad og Dyrøy). Dette gjelder også personer om ikke har norsk personnummer.  Man bør avtale på forhånd med legekontoret og møte personlig for utskrift.  Dersom man har norsk personnummer vil også legekontoret kunne skrive ut koronsertifikatet for vaksiner. Enkelte som mangler norsk personnummer må få utskrift av koronasertifikat hos HELFO.   

For at du skal kunne få utskrift av koronasertifikat basert på negativ test fra kommunen, forutsetter det at du først har tatt en hurtigtest eller PCR-test utført av helsepersonell ved kommunens teststasjon.  

Husk å ta med legitimasjon

 

Astafjordlegen
v/ass. kommuneoverlege