Astafjord barneverntjeneste - Sjøvegan

Telefon forkontor: 930 72 055

Barnevernleder Stine Myrmel Anker tlf. 924 86 004

Postadresse:
Postboks 77, 9350 Sjøvegan

Besøksadresse:
Huset mot havet, 2. etg.(sentrum)
Strandveien 4
9350 Sjøvegan

Interkommunal barnevernvakt tlf. 4000 2276

Astafjord lønn og regnskap -Tennevoll

Bjørn-Helge Aune
økonomisjef
Telefon: 905 98 213
E-post: bjorn-helge.aune@lavangen.kommune.no

Sølvi Frantzen Simonsen
leder
Telefon: 958 53 921
E-post: solvi.simonsen@lavangen.kommune.no

Anita Jensen
konsulent
Telefon: 922 04 408
E-post: anita.jensen@lavangen.kommune.no

Ida Løkse
konsulent
Telefon: 922 04 176
E-post: ida.lokse@lavangen.kommune.no

Liss Beate Rasmussen
konsulent
Telefon: 922 03 035
E-post: liss.rasmussen@lavangen.kommune.no

Maria Sinitsina
konsulent
Telefon: 922 18 748
E-post:maria.sinitsina@lavangen.kommune.no

Ørjan Skavholm
sekretær
Telefon: 922 03 542
E-post:orjan.skavholm@lavangen.kommune.no

 

Astafjord kart og oppmåling - Årstein

Erlis Anderzen
avd.ingenør
Telefon: 971 38 044
E-post: Erlis.anderzen@gratangen.kommune.no

Astafjord innfordring - Årstein

tlf. 77 02 18 23

Postadresse:
Nerveien 2
9470 Gratangen

Besøksadresse:

Kommunehuset, Årstein
Gratangen

Ted Okstad
enhetsleder
Telefon: 77 02 18 23

Astafjordlegen, avd. Lavangen/ legevakt

Astafjordlegen, avd. Lavangen, Nesveien,  9357 Tennevoll
Tlf. 77 17 40 00
 

Oversikt over ansatte hos Astafjordlegen

Legevakt - Bardu
tlf. 116 117 / tlf. 77 18 64 90

 

Ástávuona giellagoahtie

Ástávuona Giellagoahtie:

Lars Joar Halonen (i permisjon fram til 30.juni.2024)
daglig leder

Sanne-Marja Utsi
vikarierende daglig leder (fram til 30.juni.2024)
Tlf.: 913 89 269
E-post: sanne.utsi@lavangen.kommune.no

Heidi Røkenes
konsulent
Telefon: 922 23 578
E-post: heidi.rokenes@lavangen.kommune.no

Alvilde Johansen
samisk barne-og ungdomsprosjekt
E-post: alvilde.johansen@lavangen.kommune.no

Arbeidstakerorganisasjoner

Fagforbundet
Oddveig Johansen
Tlf.:  905 70 647

Utdanningsforbundet
Nanna Thomassen
Tlf.:

 

Brann, redning og feiing

Bardu brann og redning
Frode Berg-Olsen
Brannsjef Bardu, Lavangen og Salangen
E-post:frode.berg.olsen@bardu.kommune.no 

Fysioterapi

Fysioterapeut (vikar) fra 02.04.24:
Hanne Ellingsen 
tlf. 481 20 972
e-post: hanne.ellingsen@lavangen.kommune.no

 

 

Geir Bjerregaard (permisjon/fravær pr. 2024)
fysioterapeut
Telefon: 928 55 886
E-post: geir.bjerregaard@lavangen.kommune.no

Helsestasjon/helsesykepleier

Helsesykepleier:
Anne Gullbakk
tlf. 922 29 467
anne.gullbakk@lavangen.kommune.no

 

 

Jordmor
Dagrunn Holt Molund
tlf. 916 74 630

 

 


 

 


 

 

Kommunedirektør

Karin Eriksen
kommunedirektør
telefon 412 67 977
epost: karin.eriksen@lavangen.kommune.no

 

Ingrid Hammer
ass.rådmann/pers.sjef
telefon: 958 12 782
e-post: ingrid.hammer@lavangen.kommune.no

Landbrukskontor

Albert Pedersen
teknisk sjef
Telefon: 901 68 127
E-post: albert.pedersen@lavangen.kommune.no

Lavangen bibliotek

Anne Stømmesen
biblioteksjef/rådgiver
Telefon:  906 57 194
E-post: anne.strommesen@lavangen.kommune.no

 

Lavangen kulturskole

Hans-Erik Børve
kulturskolerektor
Telefon: 922 35 737
E-post: hans.erik.borve@lavangen.kommune.no

Lavangen skole og skolefritidsordningen (SFO)

Lisa K. Nordhus
rektor
tlf. 918 00 159
lisa.nordhus@lavangen.kommune.no

 

Mona Rambø
undervisningsinspektør
Telefon: 909 14 761
E-post: Mona.Rambo@lavangen.kommune.no

 

Hogne Dahlberg
IKT ansvarlig
tlf. 905 40 305

Veronika Hellefossmo
sosiallærer
telefon: 468 35 215
E-post: veronika.hellefossmo@lavangen.kommune.no

Skolefritidsordningen (SFO)
Telefon:  922 04 127

Gørild Fjellstad
leder SFO
Telefon: 922 04 127

Skolebiblioteket
tlf. 922 19 445

Lauvhallen

Ta kontakt med skolen v/rektor:  når det gjelder lån og leie på dagtid i skoletiden.
Ta kontakt med biblioteket v/ biblioteksjef  når det gjelder leie etter skoletid, i skoleferier og helg.

 

Lauvmakken barnehage

Telefon 407 69 436

Tove Andberg
styrer
E-post: tove.andberg@lavangen.kommune.no

Samisk avdeling:

Rigmor Thomassen
pedagogisk leder
E-post: rigmor.thomassen@lavangen.kommune.no

Lavangsheimen - vaktrom

Lavangsheimen, vaktrom
telefon: 922 08 470

Lege/kommuneoverlege/fastlege

Se kontaktinformasjon: Astafjordlegen avd. Lavangen

Vi har interkommunalt legekontor, med kontor i Lavangen på helsesenteret.
Tlf. 77 17 40 00
Oversikt over ansatte hos Astafjordlegen pr. nov. 2021

NAV Salangen Lavangen Dyrøy


Telefon: 55 55 33 33
 

Oppvekstkontor

Eva Bekkeli Haakseth
oppvekstleder
telefon: 951 26 022
E-post: eva.bekkeli.haakseth@lavangen.kommune.no

Ørjan Skavholm
sekretær
Telefon: 922 28 739
E-post: Orjan.Skavholm@lavangen.kommune.no

 

 

 

 

 

 

Ordfører

Hege Myrseth Rollmoen
ordfører
Telefon: 412 38 876
E-post:hege.rollmoen@lavangen.kommune.no

Varaordfører Svein Sæther
tlf. 482 84 663.

Personvernombud

Personvernombud fra 01.03.23
Asgeir Løkken 
tlf. 951 12 025
asgeir.lokken@lavangen.kommune.no
 

Pleie-, rehablitering- og omsorgsavdeling (PRO-avd) / Lavangsheimen, hjemmetjenesten, Bolig 8, rus- og psykiatritjenesten

Lavangsheimen, vaktrom
telefon: 922 08 470

 

Norunn Johansen
PRO-leder
Telefon:911 90 878
E-post: norunn.johansen@lavangen.kommune.no

Nan-Tove Thomassen
avdelingssykepleier Lavangssheimen
Telefon: 922 38 884
E-post: nan.tove.thomassen@lavangen.kommune.no

Heidi Røkenes
konsulent
Telefon: 922 23 578
E-post: heidi.rokenes@lavangen.kommune.no

Sissel B. Rydningen
avdelingssykepleier hjemmetjenesten
Telefon: 922 10 069
e-post: sisselbratsberg.rydningen@lavangen.kommune.no

Hjemmesykepleien
Telefon: 976 67 456

Iris Solbakk
kjøkkensjef
Telefon: 922 23 057

Lavangsheimen, vaktrom
telefon: 922 08 470

Bolig 8
Telefon: 971 12 017

Rus- og psykiatritjenesten:

Edith Klette Hansen
sykepleier
Telefon: 922 06 034
            909 55 489
 edith.hansen@lavangen.kommune.no

 

Regnskapsleder

Sissel Jorunn Pedersen
regnskapsleder
tlf. 906 68 762
e-post: Sissel.pedersen@lavangen.kommune.no

 

Revisjon

Telefon:
            77 17 20 16
            77 17 20 17

Samisk språkkonsulent

Sanne-Marja Utsi
tospråklig konsulent
Tlf.: 913 89 269
E-post: sanne.utsi@lavangen.kommune.no
 

Servicekontor

E-post til postmottak: post@lavangen.kommune.no

Telefon til sentralbordet: 922 11 415

Evy Hansen, arkivleder
Tlf.  901 17 588
E-post: evy.hansen@lavangen.kommune.no

Anne Stømmesen (mandager)
Tlf. 906 57 194
E-post: anne.strommesen@lavangen.kommune.no

Ørjan Skavholm 
Tlf.  922 28 739
E-post: orjan.skavholm@lavangen.kommune.no


 

Teknisk, drift- og vedlikeholdsavdeling

Albert Pedersen
teknisk sjef
Telefon: 901 68 127
E-post: albert.pedersen@lavangen.kommune.no

Andreas Simonsen
Telefon: 917 87 520
E-post: andreas.simonsen@lavangen.kommune.no

 

Drift- og vedlikehold:
Geir Sjøgren, tlf. 930 78 222
Ludvik Ingebrigtsen 

 

Veterinær

Veterinærvakt:
Telefon: 922 18 999