Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Hvordan søke konsesjon

Du fyller ut skjema LDIR-359Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom mv. og LDIR-360Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. og sender inn til Lavangen kommune.

Fylkesmannen er klageinstans. Ved avgjørelsen av en konsesjonssøknad skal det blant annet legges vekt på hensynet til bosetting. Når søknaden gjelder en landbrukseiendom, skal det i tillegg blant annet legges vekt på prisen.

 
Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk