Digital feiring av Samenes nasjonaldag 2021

På grunn av covid-19, nasjonale smittevernregler og råd om smittevern ble det ikke en felles markering av nasjonaldagen i Lauvhallen. I stedet ble dagen markert digitalt.
Kommunen i samarbeid med Frivilligsentralen og Kulturskolen produserte en film som ble publisert Samenes nasjonaldag, lørdag 6.februar kl 12:00.
I filmen får vi blant annet se hvordan dagen ble markert på Lavangsheimen, i barnehagen og på skolen til tross for omstendighetene rundt covid-19.

 

Samiske flagget

Samiske flagget

Det samiske flagget er et viktig symbol i feiringen av Samenes nasjonaldag. Flagget er felles for alle samer, uavhengig av hvilket land de bor i. Flagget ble godkjent 15. august.1986 av Den 13.nordiske samekonferansen i Åre, Sverige, og det er formgitt av den samiske kunstneren Astrid Båhl fra Skibotn i Troms.

I 2003 ble det samiske flagget offisielt anerkjent i Norge gjennom endringer i Sameloven og Lov om flagging på kommunens offentlige bygninger.

Forskrifter om bruk av det samiske flagget.

Sameflaggets farger og dimensjoner.

 

 

 

Isak Saba (1875 - 1921)

Samiske nasjonalsangen - Sámi soga lávlla

Sámi soga lávlla ble vedtatt som samisk nasjonalsang på samekonferansen i Åre i 1986. Teksten er et dikt av Isak Saba som ble skrevet og publisert i Sagai Muittalægje i 1906. Arne Sørli har tonesatt diktet, og melodien ble godkjent på den 15. samekonferansen i Helsingfors i 1992.
 

Teksten til "Sámi soga lávlla" på nordsamisk, lulesamisk, sørsamisk og norsk

 

Kommunalt vedtak: retningslinjer for markering av Samenes nasjonaldag

Kommunestyrets vedtak av 29.10.2020, sak 092/20: 

1. Samepolitisk utvalg avsetter kr 50 000 for årlige markeringer av Samefolkets dag med mulighet for å øke beløpet hvis det er behov for det. Ved eventuelt behov for økt beløp gjøres det en egen sak/sendes det en egen søknad til SPU/Lavangen kommune.

2. Beløpene belastes basis - og betjeningstilskuddet, 102.

3. SPU er Lavangen kommunes forvaltningsorgan for årlige markeringer av Samefolket dag.

4. Lavangen kommune kan være arrangør for markeringen, samarbeide med eventuelt andre arrangører eller overlate markeringen til andre, f.eks lag eller forening i kommunen.

5. Lavangen kommune utlyser muligheten for andre, f.eks lag og foreninger i kommunen, til å arrangere markeringen av Samefolkets dag før kommunen selv eventuelt går inn som arrangører. Utlysningen publiseres på høsten på kommunens hjemmeside og i SoMe-kanal(er). Skriftlig søknad/henvendelse sendes til Lavangen kommune, samisk avdeling, med søknadsfrist 1.oktober.

6. Vilkår for bruk av avsatte midler til markering av Samefolket dag:

· Beløpet skal brukes i forbindelse med markering av Samefolkets dag for Lavangen kommunes befolkning.
· Budsjett og utkast av program godkjennes av SPU, samt regnskap for gjennomført arrangement skal legges frem og godkjennes.
· Andre arrangører for markeringen som f.eks lag eller forening, må sende utkast av program og budsjett til SPU/samisk avdeling, og regnskap for gjennomført arrangement skal ettersendes og godkjennes av SPU før utbetaling.
· Ved samarbeid mellom Lavangen kommune/SPU og andre, f.eks lag eller forening, skal minst 1 ansatt ved samisk avdeling og/eller 1 tillitsvalgt ved SPU sitte i arrangementskomiteen.

7. 6. februar disponeres Lauvhallen til samefolkets dag.