Lavangen kommune er administrativt organisert i tråd med en etatsmodell med tre etater i tillegg til sentraladministrasjon: Oppvekstetat, teknisk etat og helse- og omsorgs etat.

I tillegg har vi en interkommunal avdeling; Astafjord lønn- og regnskap, en samisk avdeling bestående av tospråklighetsområdet innenfor samisk forvaltningsområdet og Astavouna giellagoahtie (samisk språksenter).

Ekspedisjonstid:
Mandag til fredag 15.mai - 14. sept: 09.00 -14.00

Mandag til fredag  15.sept. - 14.mai : 09.00 -15.00


Ytre arbeidstid for ansatte er kl. 08.00-15.45 (tiden 15.sept. - 14.mai) 08.00-15.00 (tiden 15.mai - 14. sept.)