Kommunestyret vedtok den 24.03.2022 en grafisk profil for Lavangen kommune.
Profilhåndboken er utarbeidet av designbyrået Chili i Harstad som har tatt utgangspunkte i kommunens kjerneverdier og slagord ved utarbeidelsen:

Profesjonell | Ámmátlaš

Inkluderende | Fátmmaslaš

Fremtidsrettet | Boahtteáigásaš

Det gode liv mellom fjord og fjell | Buorre eallin vuona ja váriid gaskkas

Profilhåndboken er tilpasset etter et ønske fra kommunen om å være en fremtidsrettet kommune som legger best mulig til rette for våre innbyggere, samtidig som kjernen av kommunens historie ivaretas. 

Kommunevåpen/logo

Kommunevåpenet skal gjengis i sin helhet med den definerte minste tillatte avstand til andre elementer på en flate. Avstanden er definert som høyden av teksten "Lavangen kommune".
Dette prinsippet gjelder for gjengivelse både på print og digitalt. Området skal holdes fritt for ethvert annet element, og definerer også logoens minste tillatte avstand til kanten på et format. 

 

Lavangen_kommune_logo_primær_CMYK.png

Hovedlogo. Høyreklikk på logoen for å laste ned/lagre.

 

Last ned kommunevåpen/logoer i EPS-format, zippet-mappe.

 

Last ned kommunevåpen/logoer i PNG-format, zippet-mappe.

 

 

Fargepalett

Fargepaletten er basert på Lavangen kommunes slagord og kommunevåpen. Grønnfargen referer til bjørkeblad og står samtidig gdt sammen med rødfargen i våpenskjold. Blåfargen harmonerer med rød- og grønnfarge, og symboliserer fjord, fra slagordet "Det gode liv mellom fjord og fjell".

Ivnnit_fargepalett.jpg