©folkebladet
ordfører Hege M. Rollmoen

Ordførers oppgaver

Ordføreren er kommunens politiske frontfigur. Han/hun symboliserer kommunen utad  og er samtidig den samlende politiske skikkelsen innad. I forholdet mellom administrasjon og de folkevalgte spiller ordføreren en sentral rolle som bindeledd og formidler av synspunkter.

Ordførerens viktigste oppgave er å lede kommunestyret og formannskapet og er rettslig representant for kommunen

Varaordfører

Svein Sæther (H) er varaordfører for Lavangen kommune.

Telefon: 482 84 663

E-Post: sveisae2@online.no