©folkebladet
ordfører Hege M. Rollmoen

Ordførers oppgaver

Ordføreren er kommunens politiske frontfigur. Han/hun symboliserer kommunen utad  og er samtidig den samlende politiske skikkelsen innad. I forholdet mellom administrasjon og de folkevalgte spiller ordføreren en sentral rolle som bindeledd og formidler av synspunkter.

Ordførerens viktigste oppgave er å lede kommunestyret og formannskapet og er rettslig representant for kommunen

Varaordfører

Klaus Larsen (AP) er varaordfører for Lavangen kommune.

Telefon: 907 45 725

E-Post: klalarsen@hotmail.com