Næringsutvikler Christian Ekeland
Prosjektleder Christian Ekeland

Lavangen kommune har arbeidet systematisk med næringsutvikling over tid og kommunen har egen næringsrådgiver som skal hjelpe og støtte til nye arbeidsplasser og trivsel i kommunen. 

Næringrådgiveren kan være til hjelp til oppstart av bedrifter, prosjekter, hjelp til søknad om støtte osv. 

Høsten 2020 jobbes det med Elveparken, Via Feratta og trapp til Henrikkafossen, som er store utviklingsprosjekter.

 

Ingen utviklingsprosjeker er for store eller for små, bare ta kontakt om du ønsker hjelp!