Næringsutvikler Christian Ekeland
Næringsutvikler Christian Ekeland

Næringsutviklingstjenesten er en førstelinjetjeneste som skal hjelpe enkeltindivider, selskaper eller organisasjoner. Det kan være hjelp til oppstart av bedrifter, oppstart av prosjekter som styrker en allerede etablert bedrift, hjelp til søknad om støtte, oppføring av landbruksbygg, prosjekter som fører til økt bolyst etc. Spekteret er i realiteten ganske stort da næringsutvikling handler om å stimulere til nye arbeidsplasser og vekst og trivsel i kommunen. Tjenesten er i ferd med å utvikle seg til et interkommunalt team der forskjellige aktører har forskjellig kompetanse og kan hjelpe faglig med forskjellige type behov.