Hvem skal få årets kulturpris?  Retningslinjer og oversikt over  tidligere vinnere finner du her

Hvem skal få årets ungdomspris? Retningslinjer og oversikt over tidligere vinnere finner du her

 

Send skriftlig  og begrunnet forslag til Lavangen kommune, Nessveien 7, 9357 Tennevoll innen 1. juni 2017
- gjerne pr. e-post: post@lavangen.kommune.no

 

Ordfører Bernhardt Halvorsen