Ungdomspris

Lavangen kommunes ungdomspris deles ut i sammarbeid med DNB

Statutter:

1. Lavangen kommunes ungdomspris kan gis til en ungdom eller en gruppe/lag som gjennom sitt engasjement har gjort en spesiell innsats for Lavangen.

2. Prisen kan deles ut til ungdom mellom 13 og 23 år.

3. Publikum inviteres til å foreslå kandidater. Forslagene skal være skriftlige og begrunnet, og være levert Lavangen kommunen innen 1. juni.

4. Lavangen kommunes ungdomspris består av pengegave, diplom og prissymbol.

5. Ungdomsprisen kan deles ut på høvelig arrangement for ungdom i Lavangsvekka.

6.Kulturutvalget vedtar som B-sak hvem som skal tildeles prisen. Utvalget står helt fritt til å velge den kandidaten man ønsker, også kandidater som blir foreslått i møtet.

7. Jury for prisen er formannskapet.

Sist endret av formannskapet 24.04.12 sak 45/12.

 

Ungdomsprisen ble første gang utdelt i 2010, oversikt over alle som pr. i dag har fått ungdomsprisen i Lavangen:

2010 Marcus Nygård

2011 Lavangen Paintballklubb

2012 Lasse Nyborg Olsen

2013 Jonas A. M. Rasmussen

2014 Håkon Nygård

2015 Irene M Antonsen

2016 Musikanter i Lavangen skolemusikk under 23 år