Kulturpris

Lavangen kommunes kulturpris deles ut i samarbeid med DNB

  1. Lavangen kommune v/formannskapet kan hvrt år lede ut en kulturpris. Dersom man ikke finner fram til aktuelle kandidater et år, kan prisutdelingen utstå dette året. Formannskapet vedtar for valgperioden hva prisen skal bestå av og ved hvilken anledning utdelingen skal finne sted.
  2. Aktuelle kandidater til prisen kan være enkeltpersoner eller lag/foreninger/organisasjoner som gjør eller har gjort en betydelig innsats for kulturlivet i kommunen, enten som utøver eller på det administrative plan. Aktuelle kandidater kan også være de som har representert kommunene utad på en verdig måte.
  3. Prisen kunngjøres hvert år på høvelig måte slik at både enkeltpersoner og lag/foreninger har anledning til å komme med begrunnede forslag til kandidater.
  4. Formannskapet vedtar som B-sak hvem som skal tildeles prisen. Utvalget står helt fritt til å velge den kandidat man ønsker, også kandidater som blir foreslått i møtet.
  5. Spørsmål om innhabilitet avgjøres etter reglene i Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven), kap. II-§6.
  6. Vedtaket gjøres kjent for flg:
  • Medlemmer som deltar på møtet, også den/de innhabile
  • Prisvinner
  • De som nødvenigvis må vite navnet.

Vedtaket holdes hemmelig for andre inntil utdelinga finner sted.

Forslag på kandidater – med skriftlig begrunnelse – sendes Lavangen kommune innen 1. juni hver år.

Sist vedtatt av fsk 24.04.12, sak 45/12

 

Kulturprisen ble for første gang utdelt i 1990. Oversikt over alle som pr. i dag har fått kulturprisen i Lavangen:

1990 UL Fram

1991 Oddny Røkenes

1992 Lavangsminne

1993 Lavangen skole- og amatørkorps

1994 Jarle Nygård

1995 Karin og Torfinn Lind

1996 Sangkortet Harmoni

1997 Eirin Haagensen

1998 Lavangen IF

1999 LHL v/ oddlaug Berg

2000 Harold Jenssen

2001 Einar Eriksen

2002 ingen utdeling

2003 Tennevoll sanitetsforening og Kjeiprød sanitetsforening

2004 Mary og Børge Nilssen

2005 Inger Andreassen

2006 Jentoft Teigland

2007 Åse og Elling Ellingsen

2008 Ard-Eirik Hermannsen

2009 Lavangen Fjellvandrerlag

2010 UL Rett Leid

2011 Gisle Årberg

2012 Svein Ola og Kåre Nygård

2013 Viggo Antonsen

2014 Jan Johnsen

2015 Jan Ivar Strømseth

2016 Oddveig Johansen