Høringer

Plan for friluftslivets ferdselsårer
Ny frist for innspill: 16.09.22.

Bolig og eiendom

Avfallsplan for småbåthavner.

Energi- og klimaplan 2009-2020
Vedtatt av kommunestyret 28.05.09 sak 26/09.

Kystplan for Midt- og Sør-Troms
Vedtatt av kommunestyret 09.10.15 sak 44/15.