Planer på høring:

...Ingen planer på høring nå ..

Bolig og eiendom

Avfallsplan for småbåthavner.

Energi- og klimaplan 2009-2020
Vedtatt av kommunestyret 28.05.09 sak 26/09.

Kystplan for Midt- og Sør-Troms
Vedtatt av kommunestyret 09.10.15 sak 44/15.

 

Kultur og fritid

Plan for friluftslivets ferdselsårer 2022-2032
Vedtatt av kommunestyret 03.11.22 sak 066/22

Kulturminneplan 2016-2022
Vedtatt av kommunestyret 30.04.20 sak 036/20.

Delplan for idrettsanlegg, friluftsliv og fysisk aktivitet 2017-2021 (2028)
Vedtatt av kommunestyret 14.09.17 sak 29/17
Innrullerte anlegg i handlingsplan - 2020
Innrullerte anlegg i handlingsplan - 2021
Innrullerte anlegg i handlingsplan - 2022
Innrullert anlegg i handlingsplan - 2024

Regional bibliotekplan for Troms 2017-2028
Vedtatt av kommunestyret 26.04.18 sak 13/18.