Planer på høring:

Forslag til planstrategi Loabága suokhan/Lavangen kommune 2024-2027 - offentlig ettersyn

Frist for uttalelse er 23. mai 2024.

 

Loabága suokhan/Lavangen kommune har utarbeidet forslag til kommunal planstrategi for perioden 2024-2027 etter Plan- og bygningsloven § 10-1. Kommunestyret skal ta stilling til hvilke planoppgaver Lavangen kommune skal prioritere i perioden. Før kommunestyrets behandling legges den ut til offentlig ettersyn, jf. Plan- og bygningsloven § 10-1, andre ledd.

Kunnskapsgrunnlag for kommunal planlegging ble vedtatt av kommunestyret 15/2-24, og er et vedlegg til planstrategien.

 

Varsel om offentlig ettersyn sendes med dette til regionale myndigheter og nabokommuner. I tillegg til at det legges ut på kommunens hjemmesider.

Innspill merkes ACOS 24/15, og sendes til postmottak@lavangen.kommune.no eller Lavangen kommune, Nesveien 7, 9357 Tennevoll

Bolig og eiendom

Avfallsplan for småbåthavner.

Energi- og klimaplan 2009-2020
Vedtatt av kommunestyret 28.05.09 sak 26/09.

Kystplan for Midt- og Sør-Troms
Vedtatt av kommunestyret 09.10.15 sak 44/15.

 

Kultur og fritid

Plan for friluftslivets ferdselsårer 2022-2032
Vedtatt av kommunestyret 03.11.22 sak 066/22

Kulturminneplan 2016-2022
Vedtatt av kommunestyret 30.04.20 sak 036/20.

Delplan for idrettsanlegg, friluftsliv og fysisk aktivitet 2017-2021 (2028)
Vedtatt av kommunestyret 14.09.17 sak 29/17
Innrullerte anlegg i handlingsplan - 2020
Innrullerte anlegg i handlingsplan - 2021
Innrullerte anlegg i handlingsplan - 2022
Innrullert anlegg i handlingsplan - 2024

Regional bibliotekplan for Troms 2017-2028
Vedtatt av kommunestyret 26.04.18 sak 13/18.