Beredskap og sikkerhet

Overordnet ROS-analyse (Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse oppdatert 2019)

Beredskapsplan (sist oppdatert adm. 07.03.2023)

Beredskapsplan for Lavangen skole

Trafikksikkerhetsplan 2022-2024 (gjeldende) Vedtatt av kommunestyret 03.11.22 sak 070/22.

Samarbeidsavtale om beredskap mot akutt forurensing i Sør-Troms
Vedtatt av kommunestyret sak 13/98

Trygg og tilgjengelig - handlingsplan for skadeforebygging,
sikkerhet og universell utforming  2012-2016

Vedtatt av kommunestyret 06.10.11 sak 37/11.

Bolig og eiendom

Avfallsplan for småbåthavner.

Energi- og klimaplan 2009-2020
Vedtatt av kommunestyret 28.05.09 sak 26/09.

Kystplan for Midt- og Sør-Troms
Vedtatt av kommunestyret 09.10.15 sak 44/15.

 

Kultur og fritid

Plan for friluftslivets ferdselsårer 2022-2032
Vedtatt av kommunestyret 03.11.22 sak 066/22

Kulturminneplan 2016-2022
Vedtatt av kommunestyret 30.04.20 sak 036/20.

Delplan for idrettsanlegg, friluftsliv og fysisk aktivitet 2017-2021 (2028)
Vedtatt av kommunestyret 14.09.17 sak 29/17
Revidert handlingsprogram for 2020
Revidert handlingsplan 2021
Revidert handlingsplan 2022

Regional bibliotekplan for Troms 2017-2028
Vedtatt av kommunestyret 26.04.18 sak 13/18.