Ástávuona giellagoahtie skal fremme samisk språk og kultur i Astafjord regionen.
Språksenteret ligger i Lavangen kommune, og sånn som navnet tilsier skal Ástávuona Giellagoahtie tilby samiske språktjenester både til befolkningen og til instanser i Astafjord regionen.

Ta gjerne kontakt med oss, dersom du/dere vil lære dere samisk. Vi gjennomfører samiske språkkurs på ulike nivåer (unntatt grunnfag og høyere), så lenge det er stor nok interesse.
Ástávuona Giellagoahties kontorer er på helsesenteret i Lavangen kommune.

Besøk gjerne vår facebookside.

Ástávuona Giellagoađi logo