Koronavaksinering pr 03. mars 2021:

Vi har mottatt 3 ampuller med vaksinen BioNTech/Pfizer denne uken. En ampulle utgjør 6 doser vaksiner. Denne uken har vi kun hatt nok doser til å sette andre dosen på de som fikk første dosen for 3 uker siden. Vi har foreløpig fått tildelt tre nye ampuller med samme vaksinetype for uke 10. Dette under forutsetning av at det ikke blir endringer i vaksineforsyningen. Det vil si at 7 av disse dosene vil gå til andre dose, og 11 personer vil dermed få tilbud om sin første dose i uke 10. Helsesykepleier tar kontakt pr. telefon til de som er de neste på listen. Det vil være personer som er født i 1938 og 1939, men vi rekker ikke alle i denne aldersgruppen i neste uke. 

Bestillingssystem for time til vaksinedose 1 og 2 med mulighet for å angi eventuell egen øket risiko er under etablering men kan virke til å fortsatt ta litt tid. Informasjon legges ut så snart det åpnes for bestilling. Prioritering vil skje etter alder og risiko for alvorlig sykdomsforløp. Inntil videre blir dere kontaktet pr telefon.

Massevaksinasjon vil kunne finne sted dersom kommunen tildeles større kvantum vaksine etter hvert.
 


Med vennlig hilsen fra

Lavangen helsestasjon
Asveig Antonsen
ledende helsesykepleier

Koronavaksinering pr 24. februar 2021:

Vi har mottatt 18 doser Koronavaksiner i denne uka. Disse vaksinene er i dag satt på innbyggere i aldersgruppen 75 – 84 år og andre dose til 4 helsepersonell. Vi ser at listen over denne aldersgruppen er lang slik at vi blir å bruke mange uker på denne gruppen slik som vaksineforsyningen er pr i dag.

Vi erfarer også at når noen blir syk til den oppsatte avtalen så vil vi være i behov av å ringe til pasienter på listen på kort varsel innenfor denne aldersgruppen.

 

Med vennlig hilsen fra
Lavangen helsestasjon
Asveig Antonsen

Koronavaksinering pr 17. februar 2021:

Vi har til sammen satt 92 doser med vaksinen fra Pfizer/Biontech. Disse dosene er satt på beboere på Lavangsheimen, 20 % av dosene til helsepersonell, aldersgruppen 85 +, og hvor vi pr i dag er på listen over alle som er 75 -84 år. Vi mottar et lite antall doser pr uke slik at vaksineringen tar tid. Vi vet ikke hvor mange doser vi vil motta pr uke fremover slik at det derfor er vanskelig å forutse når en vil komme ned på de ulike aldersgruppene og risikogruppene.

Det er under utarbeidelse en link for påmelding til vaksinasjon og registrering av risikosykdommer. Denne linken vil bli publisert på Lavangen kommune sin hjemmeside når den er klar. Her vil hver enkelt kunne melde seg opp til vaksinen og vil da få en sms for tildelt time når det blir din tur i køen.

Slik som vaksinetilgangen er pr i dag så kan det se ut til at vi fortsatt blir å bruke noen uker på aldersgruppen 75-84 år. Denne aldersgruppen vil bli kontaktet pr sms eller telefon. Dere som er i aldersgruppen 74 år og yngre må enda vente ei tid før dere får time.

 

Med vennlig hilsen fra

Lavangen helsestasjon
Asveig Antonsen