Koronavaksinering pr 05.05.21:

Vi fortsetter vaksinering hver onsdag. Det vil nå være mulig for alle som er bosatt i Lavangen og er født fom 11.05.53 tom 16.05.54 å bestille time for koronavaksine. Det er lagt ut ledige timer for dette og vaksinering vil skje den 12.05.21

 

Hvis det fortsatt er noen født før dette og ikke har fått tilbud må de ta kontakt med vaksinekoordinator Ingrid Johansen tlf 959 67 346.

Koronavaksinering pr 28.04.21

Vi fortsetter vaksinering hver onsdag. Det vil nå være mulig for alle som er bosatt i Lavangen og er født fom 10.09.51 tom 20.01.53 å bestille time for koronavaksine. Det er lagt ut ledige timer for dette og vaksinering vil skje den 05.05.21

Hvis det fortsatt er noen født før dette og ikke har fått tilbud må de ta kontakt med vaksinekoordinator Ingrid Johansen tlf 959 67 346. 

 

Klikk her for å bestille time:

Timebestililng - bilde.jpg

 

 

 

Koronavaksinering pr 20.04.21

Vi fortsetter vaksinering hver onsdag. Det vil nå være mulig for alle som er bosatt i Lavangen og er født fom 30.07.48 tom 19.06.50 å bestille time for koronavaksine. Det er lagt ut ledige timer for dette og vaksinering vil skje den 28.04.21.

Alle som er født før 30.07.48 skal nå ha fått tilbud om time.

Hvis det fortsatt er noen født før dette og ikke har fått tilbud må de ta kontakt med vaksinekoordinator Ingrid Johansen tlf 95 96 73 46. 

Koronavaksinering pr 08.04.21

Vi starter nå vaksinering av gruppen mellom 65 til 74 år (og personer over 18 år med særlig helserisiko). Hvis du er i aldersgruppen 65 til 74 år og er folkeregistrert i Lavangen trenger du ikke foreta deg noe. Du får beskjed fra oss når det blir din tur for vaksinering. 

Når vi er ferdig med denne aldersgruppen, vil ny informasjon komme for neste aldersgruppe.

 

 

Dersom du er over 18 år med særlig helserisiko, må du registrere deg for vaksine.

Særlig helserisiko menes:

 • Hvis du har gjennomgått organtransplantasjon * 
 • Hvis du har immunsvikt (gjelder også medfødt) * 
 • Hvis du har hatt kreft i bloddannende organer siste 5 år (for eksempel leukemi, lymfom, myelomatose) *  
 • Hvis du er under pågående kreftbehandling eller nylig har avsluttet behandling som med cellegift, strålebehandling eller immundempende behandling * 
 • Hvis du har nevrologiske sykdommer med redusert hostekraft eller lungefunksjon (for eksempel ALS, Down syndrom) * 
 • Hvis du har kronisk nyresykdom eller betydelig redusert nyrefunksjon * 
 • Hvis du har kronisk leversykdom eller betydelig redusert leverfunksjon  
 • Hvis du bruker immundempende behandling som ved autoimmune sykdommer  
 • Hvis du har diabetes  
 • Hvis du har kronisk lungesykdom inkludert cystisk fibrose og alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året   
 • Hvis du er overvektig med KMI >35  
 • Hvis du har demens  
 • Hvis du har kroniske hjerte og kar sykdommer (med unntak av høyt blodtrykk) 
 • Hvis du har hatt hjerneslag 
 • Annen alvorlig sykdom hvor fastlege mener det er nødvendig å prioritere til gruppe 4

Etter du har registrert deg, er det fastlegen din som gir informasjon til vaksinekoordinator i kommunen om du skal prioriteres.

 

Med hilsen

Kjell-Are Pettersen
ass. kommuneoverlege i Astafjordlegen

Tekniske problemer med vaksine bestilling 25. mars 2021

Vi har i dag fått avklart følgende fra leverandør av registreringssystemet: Personer mellom 65-74 år kan ikke registrere ønske om Covid-19 vaksine hvis de er folkeregistrert i kommunen. Årsaken til dette er at de allerede står på listen for ønske om vaksine.

Remins administrator skal nå lage en melding til den som forsøker å sette seg i vaksinekø og er i denne aldersgruppen. 
Personer som ikke er folkeregistrert i kommunen i denne aldersgruppen bør melde seg opp, og vil ikke avvist ved forsøk på innlogging. 

Vi beklager frustrasjonen som har oppstått!

Koronavaksinering pr 24. mars 2021:

Vi har satt 18 doser i dag. Det er førstegangs dose på alle sammen. Intervallet mellom dosene er økt til 6 uker mellom 1. og 2. dose noe som gjør at en får tidligere tilbud om første gangs dose. Vi mottar foreløpig kun Pfizer/BioNTech. Vi har pr. i dag kommet til alle som er født i 1940 og 1941.

For neste uke -som er påskeuken- så vil vi fortsatt motta 18 doser. Da skal det settes 11 doser med 2. gangsdoser og 7 vil få tilbud om 1. dose.

Fra uke 14 har vi fått meldt inn at vi vil motta 30 doser så da virker det til at det begynner å gå fortere. Slik som vaksineforsyningen er pr. i dag så kan det virke som at vi vil bli ferdig med aldersgruppen 75 – 84 år i løpet av uke 15 eller 16. Det vil si at etter da vil vi starte med aldersgruppen 65 – 74 år, + samtidig personer i aldersgruppen 18 – 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp som flg:

 • Organtransplantasjon
 • Immunsvikt
 • Hematologisk brystkreft siste 5 år
 • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft
 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (eks ALS, Downs syndrom)
 • Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon

Helsepersonell prioriteres parallelt med risikogruppene.

Alle blir kontaktet pr. telefon for tildeling av time for aldersgruppen 75 – 84 år som vi holder på med pr. 24. mars 2021.

 

Med vennlig hilsen fra

Lavangen helsestasjon
Asveig Antonsen

Tekniske problemer med vaksine bestilling 12 mars 2021:

Vår leverandør (Remin) har tidvis tekniske problemer ved innlogging. Noen kommer gjennom, andre ikke.

Om du ikke kommer inn må du ikke fortvile. Lavangen kommune vaksinerer enda årskull født i 1938/1939, så det vil bli enda en stund til du får time.

Om du ikke kommer inn, prøv igjen – ikke ring.

Du vil ikke komme raskere opp i køen selv om du melder deg tidlig  -du prøver bare å logge inn en annen dag! 😊

Vi får ett begrenset antall vaksiner hver uke, så det vil komme til å ta tid til det blir din tur.

 

Koronavaksinering pr 10. mars 2021:

Vi har mottatt 18 doser Phizer/BioNTec i uke 10. Disse dosene er fordelt slik at 11 doser gikk til dose nr 2 for de som fikk sin første dose i uke 7. Resterende 7 doser er satt som førstegangsdose på personer som er født i 1938. 

Videre har vi fått beskjed om at vi i uke 11 vil motta 12 doser med vaksine fra Phizer/BioNTec. Dette vil fordeles til noen av personene som er født i 1939. De som har fått plass i vaksinekøen for uke 11 har allerede fått telefonisk beskjed om det. 

Vi vil foreløpig ikke motta vaksiner fra AstraZeneca. Disse vaksinene skal foreløpig kun gis til helsepersonell og personer under 65 år. 

Alle som er i aldersgruppen 75 – 84 år vil bli kontaktet pr etter alder, slik at det er ikke nødvendig å ringe. 

 

Med vennlig hilsen fra

Lavangen helsestasjon
Asveig Antonsen
Ledende helsesykepleier

Koronavaksinering pr 03. mars 2021:

Vi har mottatt 3 ampuller med vaksinen BioNTech/Pfizer denne uken. En ampulle utgjør 6 doser vaksiner. Denne uken har vi kun hatt nok doser til å sette andre dosen på de som fikk første dosen for 3 uker siden. Vi har foreløpig fått tildelt tre nye ampuller med samme vaksinetype for uke 10. Dette under forutsetning av at det ikke blir endringer i vaksineforsyningen. Det vil si at 7 av disse dosene vil gå til andre dose, og 11 personer vil dermed få tilbud om sin første dose i uke 10. Helsesykepleier tar kontakt pr. telefon til de som er de neste på listen. Det vil være personer som er født i 1938 og 1939, men vi rekker ikke alle i denne aldersgruppen i neste uke. 

Bestillingssystem for time til vaksinedose 1 og 2 med mulighet for å angi eventuell egen øket risiko er under etablering men kan virke til å fortsatt ta litt tid. Informasjon legges ut så snart det åpnes for bestilling. Prioritering vil skje etter alder og risiko for alvorlig sykdomsforløp. Inntil videre blir dere kontaktet pr telefon.

Massevaksinasjon vil kunne finne sted dersom kommunen tildeles større kvantum vaksine etter hvert.
 


Med vennlig hilsen fra

Lavangen helsestasjon
Asveig Antonsen
ledende helsesykepleier

Koronavaksinering pr 24. februar 2021:

Vi har mottatt 18 doser Koronavaksiner i denne uka. Disse vaksinene er i dag satt på innbyggere i aldersgruppen 75 – 84 år og andre dose til 4 helsepersonell. Vi ser at listen over denne aldersgruppen er lang slik at vi blir å bruke mange uker på denne gruppen slik som vaksineforsyningen er pr i dag.

Vi erfarer også at når noen blir syk til den oppsatte avtalen så vil vi være i behov av å ringe til pasienter på listen på kort varsel innenfor denne aldersgruppen.

 

Med vennlig hilsen fra
Lavangen helsestasjon
Asveig Antonsen

Koronavaksinering pr 17. februar 2021:

Vi har til sammen satt 92 doser med vaksinen fra Pfizer/Biontech. Disse dosene er satt på beboere på Lavangsheimen, 20 % av dosene til helsepersonell, aldersgruppen 85 +, og hvor vi pr i dag er på listen over alle som er 75 -84 år. Vi mottar et lite antall doser pr uke slik at vaksineringen tar tid. Vi vet ikke hvor mange doser vi vil motta pr uke fremover slik at det derfor er vanskelig å forutse når en vil komme ned på de ulike aldersgruppene og risikogruppene.

Det er under utarbeidelse en link for påmelding til vaksinasjon og registrering av risikosykdommer. Denne linken vil bli publisert på Lavangen kommune sin hjemmeside når den er klar. Her vil hver enkelt kunne melde seg opp til vaksinen og vil da få en sms for tildelt time når det blir din tur i køen.

Slik som vaksinetilgangen er pr i dag så kan det se ut til at vi fortsatt blir å bruke noen uker på aldersgruppen 75-84 år. Denne aldersgruppen vil bli kontaktet pr sms eller telefon. Dere som er i aldersgruppen 74 år og yngre må enda vente ei tid før dere får time.

 

Med vennlig hilsen fra

Lavangen helsestasjon
Asveig Antonsen