Kommunen lager samfunnsplan. Ett av kapitlene omhandler Næringsutvikling. Her ønsker vi i samspill med lokalt næringsliv å få innspill på satsningsområder og tiltak.

Les kapitlet her

 

Send ditt inspill til: christian.ekeland@lavangen.kommune.no