Bedrifter og etablerere i Lavangen har mulighet å søke om støtte fra Nye stier. Frist for å søke er 8. mai 2024, med behandling i styremøte tirsdag 4. juni. Søknader behandles av styret. Mindre søknader kan behandles administrativt. Nye stier er støttet av Troms fylkeskommune. Søknader om støtte må være i tråd med retningslinjene, og rettet mot et av fire innsatsområder. Forstudier og forprosjekt prioriteres. Les mer om prosjektet og søknadsprosess her