Det er gjort noen endringer på skoleruta.

Revidert utgave finner du her