Miljøfyrtårndiplomet er et bevis på at Lapphaugen turiststasjon oppfyller miljøtema som systemkrav, arbeidsmiljø, innkjøp og materialbruk, energi, transport, avfall og estetikk.  
Det viser at bedriften tar klima, natur og miljø på alvor. 
De har også forpliktet seg til å jobbe kontinuerlig med forbedring av egne miljøprestasjoner noe som gir virksomheten gode forutsetninger for å gjennomføre effektive og lønnsomme miljøforbedringer.  
 
De oppfyller kriterier der mange er knyttet opp mot  FNs bærekrafts mål.
Å være Miljøfyrtårn er å ta ansvar i hverdagen.  
Å nå målet om å bli Miljøfyrtårn krever initiativ, engasjement, bevissthet, deltagelse og involvering.  
 

Det er først og fremst det måltettet og resultat orientert arbeid Lapphaugen turiststasjon har gjort som har ført til sertifisering som miljøfyrtårn-bedrift. De har måtte tenke i nye baner og tatt grep der det har vært nødvendig  

Diplomet er synliggjøring av- og et symbol på at miljømålene ved bedriften er nådd. 
Å ha et slikt diplom er et kvalitetsstempel og vil styrke omdømmet til bedriften.
Både kunder og leverandører stiller høye krav i dag, og det er et kvalitetsstempel å bli Miljøfyrtårnsertifisert. 

Viktig at miljøfyrtårn-diplomet henges på et synlig sted for å vise at Lapphaugen turiststasjon er en bedrift som tar samfunnsansvaret på alvor.  

 

Gratulerer med grundig, godt og nyttig arbeid 
Håper det blir lagt merke til at dere har gjort bevisste miljømessige valg for bedriften deres.  


Med vennlig hilsen 

Loabága suohkan/Lavangen kommune 
Hege B. Myrseth Rollmoen
Ordfører